Kleargene™ Kits

Kleargene ได้ถูกพัฒนาเพื่องานเนื้อเยื่อประเภทต่างๆ เหมาะสำหรับการสกัดดีเอ็นเอที่ให้ผลผลิตสูงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ทำด้วย PCR ทั้งหมด

เพลตสปิน Kleargene ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความท้าทายในห้องปฏิบัติการด้านการบริการทางพันธุศาสตร์ ทำให้ได้การสกัดดีเอ็นเอที่มีคุณภาพทั้งความบริสุทธิ์และปริมาณเพียงพอสำหรับการทำ SNP Genotyping

เพลต Kleargene™ ใช้วัสดุใยแก้ว เหมาะสำหรับการสกัดด้วยมือและแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้เครื่อง Genespin รองรับการสกัดได้มากถึง 20,000 ตัวอย่างต่อวันในรูปแบบเพลต 384 หลุม

เพลต Kleargene มีให้เลือกทั้งแบบ 96 และ 384 หลุม ด้วยปริมาณการสกัดกรดนิวคลีอิก 10 ถึง 100 ไมโครกรัม


คุณลักษณะเด่น sbeadex Kleargene Spin
ชนิดของชุดสกัด อนุภาคซุปเปอร์พาราแม็กเนติกที่ปรับแต่งผิวสัมผัส ไฟเบอร์กลาส
กลไกของปฏฺิกิริยา กลไกการจับสองขั้นตอน ใช้หลักการ Polarity
ชนิดของเพลท 96 หลุม 96 หรือ 384 หลุม
เมตริกส์ที่ผ่านการทดสอบแล้ว พืช สัตว์ นิติวิทยาศาสตร์ พลาสมิด พืช เนื้อเยื่อ
Contact US Download Brochure