repliKator™

repliKator ™ได้รับการออกแบบมาเพื่อเอาชนะความท้าทายในห้องทดลองบริการ genotyping ด้วยหัวฉีดปิเปตแบบ 96 และ 384 ช่อง สามารถควบคุมด้วยโปรแกรมผ่านทางคอมพิวเตอร์ ทำให้แขนกลอัตโนมัติสามารถทำงานแบบ standalone หรือจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบ SNPline ก็ได้ โดย repliKator สามารถก๊อปปี้ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนรูปของเพลทหลุมได้อีกด้วย

  • เหมาะสำหรับไมโครเพลท 96, 384, 1536 หลุม
  • หัวดูจ่ายเคลื่อนที่ในแนวแกน z สามารถกำหนดตื้น-ลึกได้
  • ใช้เวลาเตรียมไมโครเพลทขนาด 1536 หลุม จำนวน 24 เพลท ที่ปริมาตร 1.5 ไมโครลิตร ไม่เกิน 12 นาที
  • มีระบบล้าง
  • ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Kraken™ WorkFlow


Download Brochure

K-pette

K-pette เป็นเครื่องมือจัดการของเหลว ที่ได้รับแก้ไขให้มีการก๊อปปี้ไมโครเพลทได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง ใช้ร่วมกับการออกแบบอะแดปเตอร์สำหรับการ เปลี่ยนรูปแบบของไมโครเพลท สามารถเตรียมของเหลวได้ในช่วง 1 ถึง 125 ไมโครลิตร และมีค่า CV น้อยกว่า 5% โดยสามารถควบคุมได้ง่ายผ่านอินเตอร์เฟซหน้าจอสัมผัส

อะแดปเตอร์และความสามารถในการก๊อปปี้

  • 96 หลุมไป 96 หลุม
  • 96 หลุมไป 384 หลุม
  • 96 หลุมไป 1536 หลุม
  • 384 หลุมไป 384 หลุม
  • 384 หลุมไป 1536 หลุม
Contact US