กรดนิวคลีอิคทั้งรูปแบบ DNA และ RNA ที่สกัดได้จากตัวอย่างการเกษตร มักจะมีความท้าทายในการทำ PCR และ qPCR อยู่เสมอ และ Black Hole Quencher™ (BHQ) มักถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการทำ PCR และคุณภาพของกรดนิวคลีอิกที่ได้



BHQ™ Probe เป็น FRET Probe ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยความที่มีความยาวประมาณ 20 - 30 เบส และสามารถเลือก Dye ได้หลายหลายสี ลักษณะจะประกอบด้วย Dye ที่มีคุณสมบัติฟลูออเรสเซนต์ที่ปลาย 5' และตัว Quencher ที่ปลาย 3'

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

สามารถเลือก Dye ได้หลายชนิด สามารถครอบคลุมช่วง Visible ได้ทั้งหมด
การออกแบบเรียบง่าย ไม่ซับซ้อนเนื่องจากเป็นลำดับเบสที่มีลักษณะเส้นตรง จึงสามารถทำการทดสอบซ้ำได้เป็นอย่างดี

BHQ™ Probe Mastermix

BHQ™ Probe Mastermix เป็นน้ำยาที่ประกอบด้วย Taq DNA Polymerase และออกแบบให้รองรับกับ BHQ-Labelled Hydrolysis Probe และ DNA templates จากตัวอย่าง สามารถทำได้ทั้ง Singleplex และ Multiplex

ชุดน้ำยา BHQ™ ของทางบริษัท LGC Biosearch นั้นได้ถูกพัฒนาให้มีความจำเพาะสูง สัญญาณรบกวนจึงต่ำมาก ส่งผลให้มีความถูกต้องสูง การแปลผล SNP ชัดเจน ตอบสนองต่องานทาง Genotyping ได้เป็นอย่างดี

BHQ Probe เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานต่อไปนี้

  • MAS และ MAB SNP Genotyping
  • การทดสอบ Adventitious Presence (AP)
  • Copy Number variation (CNV)
  • การตรวจสอบโรคทางพยาธิในพืชและสัตว์

ตัวอย่างการจับคู่สี Dye กับ BHQ ที่จะให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

5' สีย้อมเรืองแสง

ABS (นาโนเมตร)

Em (นาโนเมตร)

3' ดับบลิว

  เอฟเอเอ็ม 495 520 BHQ-1
  TET 521 536 BHQ-1
  CAL ฟลูออร์โกลด์ 540 522 544 BHQ-1
  ซีไอวี-550 530 550 BHQ-1*, BHQ-2
  โจ 529 555 BHQ-1
  ฐาน สิบ หก 535 556 BHQ-1
  CAL ฟลูออร์ออเรนจ์ 560 538 559 BHQ-1
  ควาซาร์ 570 548 566 BHQ-2
  ซี 3 549 566 BHQ-2
  แทมรา 557 583 BHQ-2
  CAL ฟลูออร์แดง 590 569 591 BHQ-2
  ร็อกซ์ 586 610 BHQ-2
  CAL ฟลูออร์แดง 610 590 610 BHQ-2
  CAL ฟลูออร์แดง 635 618 637 BHQ-2
  ซี 5 646 669 BHQ-2
  ควาซาร์ 670 647 670 BHQ-2*, BHQ-3
  ควาซาร์ 705 690 705 BHQ-2*, BHQ-3

* quencher ที่แนะนํา

Download Brochure Contact US