กรดนิวคลีอิคทั้งรูปแบบ DNA และ RNA ที่สกัดได้จากตัวอย่างการเกษตร มักจะมีความท้าทายในการทำ PCR และ qPCR อยู่เสมอ และ Black Hole Quencher™ (BHQ) มักถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการทำ PCR และคุณภาพของกรดนิวคลีอิกที่ได้

BHQ Probe Mastermix

BHQ Probe Mastermix เป็นน้ำยาที่ประกอบด้วย Taq DNA Polymerase และออกแบบให้รองรับกับ BHQ-Labelled Hydrolysis Probe และ DNA templates จากตัวอย่างการเกษตรที่หลากหลาย สามารถทำได้ทั้ง Singleplex และ Multiplex

ชุดน้ำยา BHQ ของทางบริษัท LGC Biosearch นั้นได้ถูกพัฒนาให้มีความจำเพาะสูง สัญญาณรบกวนจึงต่ำมาก ส่งผลให้มีความถูกต้องสูง การแปลผล SNP ชัดเจน ตอบสนองต่องานทาง Genotyping ได้เป็นอย่างดี

BHQ Probe เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานต่อไปนี้

  • MAS และ MAB SNP Genotyping
  • การทดสอบ Adventitious Presence (AP)
  • Copy Number variation (CNV)
  • การตรวจสอบโรคทางพยาธิในพืชและสัตว์
Contact US Download Manual Download BHQ Probe in QPCR