ชุดสกัดกรดนิวคลีอิก

ชุดสกัดกรดนิวคลีอิก โดยใช้เทคโนโลยี ZiBeads ซึ่งทำงานได้ดีเมื่อใช้ร่วมกับเครื่อง MagPurix EVO คุณภาพของกรดนิวคลีอิกหลังการแยกและทำบริสุทธิ์ สามารถนำไปทำ NGS, qPCR, genotyping, ddPCR ได้เป็นอย่างดี

Whole Blood, Buffy Coat, Luekocyte, dried Blood, Bone Marrow
Urine, Cerebrospinal Fluid, Aspirates
Bacterial Culture, Colony form
Sputum, Saliva
Cell Culture, Biopsy, FFPE
Swabs, Smear
Stool
Forensic; Chewing gum, sperm, nail, hair, cigarette butt
Insect, Fish, Shrimps, Yeast, Plant
Environment Sample

จุดเด่นของชุดสกัด ZiBeads คือพร้อมใช้และอยู่ใน Cartridge ที่ใช้กับเครื่อง MagPurix ได้ทันที


ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัด Plasma cfDNA กับผู้ผลิตชุดสกัดชั้นนำในตลาด โดยใช้ตัวอย่าง 2 มล. และทดสอบด้วยวิธี qPCR

Download Brochure Contact US