เป็นชุดตรวจที่อาศัยหลักการ Genotyping ในการวิเคราะห์หมู่เลือดโดยใช้แอนติเจนและความหลากหลายของโปรตีนโกลบินชนิดเบต้า

  • Hemo ID DQS Panel
  • ชุดตรวจสำหรับการวิเคราะห์หมู่เลือด Rh, Kell, Duffy, Kidd, MNS, Lutheran, Dombrock, Landsteiner, Wiener, Diego, Colton, Scianna และ Cartwright รวมทั้งการวิเคราะห์ beta globin variants: HbC, HbE และ HbS

    Contact US Download Brochure