ความก้าวหน้าที่สำคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืช ได้รับการอำนวยความสะดวกจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีชีววิทยาระดับโมเลกุล สิ่งนี้ได้ผลักดันความต้องการแพลตฟอร์มการสกัดอัตโนมัติแบบใหม่ ซึ่งรวมเอาความสามารถในการสกัดและคุณภาพของดีเอ็นเอ ที่ได้มีปริมาณและความบริสุทธิ์ที่สูง เหมาะกับการนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้

oKtopure™

เครื่อง oKtopure™ ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองการสกัดดีเอ็นเอแบบอัตโนมัติจากเพลต 96 หลุม จำนวน 8 แผ่น โดยหัวใจการสกัดคือเม็ดแม็กเนติกที่มีชื่อว่า "sbeadex" เครื่องมือชนิดนี้สามารถสกัดและให้ดีเอ็นเอที่มีความปริสุทธิ์สูงมาก เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานทางชีววิทยาศาสตร์ ระดับโมเลกุลทั้งหมด รวมถึงการนำไปหาลำดับเบส (NGS, Sanger) และ SNP genotyping (เช่น KASP ™)


Genespin™

เครื่อง Genespin™ สามารถสกัดตัวอย่างจำนวนมากขึ้นกว่า oKtopure™ เหมาะสำหรับ Kleargene ซึ่งเป็น Spin Column สำหรับการใช้สกัดดีเอ็นเอ เครื่องมือรุ่นนี้ ออกแบบสำหรับการใช้งานแบบกึ่งอัตโนมัติ เหมาะกับการนำไปประยุกต์ใช้ในงาน PCR เครื่อง Genespin™ รองรับการใช้งานเพลตทั้ง 96 และ 384 หลุม

Key Feature oKtopure Genespin
Compatible chemistry sbeadex Kleargene
Extraction technology Surface-modified superparamagnetic particles Spin plates: glass fibre solid support inserted to microtitre plate
Plate format 96 หลุม 96 หรือ 384 หลุม
Grade of automation อัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ
Throughput 3,000 ตัวอย่างต่อวัน 15,000 ตัวอย่างต่อวัน
DNA quality บริสุทธิ์สูงมาก บริสุทธิ์สูง
Consumables costs ต่ำ ต่ำมาก
Sample type ใบและเนื้อเยื่อเมล็ด ใบและเนื้อเยื่อเมล็ด
Downstream applications ทุกงานจีโนมิกส์ เหมาะสำหรับหาลำดับเบสและโพลีมอฟิซึม งานที่ใช้ PCR
Download Brochure Contact US