ความก้าวหน้าที่สำคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืช ได้รับการอำนวยความสะดวกจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีชีววิทยาระดับโมเลกุล สิ่งนี้ได้ผลักดันความต้องการแพลตฟอร์มการสกัดอัตโนมัติแบบใหม่ ซึ่งรวมเอาความสามารถในการสกัดและคุณภาพของดีเอ็นเอ ที่ได้มีปริมาณและความบริสุทธิ์ที่สูง เหมาะกับการนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้

oKtopure™

เครื่อง oKtopure™ ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองการสกัดดีเอ็นเอแบบอัตโนมัติจากเพลต 96 หลุม จำนวน 8 แผ่น โดยหัวใจการสกัดคืออนุภาคพาราแมกเนติกที่มีชื่อว่า "sbeadex" เครื่องมือชนิดนี้สามารถสกัดและให้ดีเอ็นเอที่มีความปริสุทธิ์สูงมาก เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานทางชีววิทยาศาสตร์ ระดับโมเลกุลทั้งหมด รวมถึงการนำไปหาลำดับเบส (NGS, Sanger) และ SNP genotyping (เช่น KASP ™)

จุดเด่นของเครื่องสกัด oKtopure™

เทคโนโลยีการสกัดแบบอนุภาคพาราแมกเนติก sbeadex
ใช้ฟอร์แมต 96 แพลตในการโหลดตัวอย่าง
รองรับตัวอย่างมากถึง 5,000 ตัวอย่างต่อวัน
ความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอสูง เมื่อเทียบกับเทคนิคสปิน
คุณภาพดีเอ็นเอที่ได้สูง จึงเหมาะสำหรับ PCR, NGS, SNP และ Genotyping
เพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์พันธุวิทยาศาสตร์ด้วย ระบบ Workflow อัตโนมัติ ด้วย "IntelliQube®"

Download Brochure Contact US