QuickExtract™ เป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา ภายใต้แบรนด์เดิมคือ Lucigen (EpiCenter) สามารถสกัด DNA ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากตัวอย่างเกือบทุกประเภท โดยใช้ one-tube protocol ในเวลา 3-8นาที โดยขึ้นอยู่กับตัวอย่าง ปลอดภัยไม่มีสารที่เป็นพิษ การประมวลผลทำได้พร้อมกันโดยไม่ต้องใช้การปั่นแยก โดยมีผลิตภัณฑ์ดังนี้

 • QuickExtract™ DNA Extraction
 • QuickExtract™ FFPE DNA Extraction
 • QuickExtract™ Plant DNA Extraction
 • QuickExtract™ RNA Extraction

 • QuickExtract™ DNA Extraction

  QuickExtract™ DNA Extraction Solution สามารถใช้ในการสกัด DNA เพื่อทำ PCR ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากตัวอย่างได้เกือบทุกชนิดโดยใช้วิธีเรียบง่าย, ขั้นตอนการทำงานใช้เวลาเพียง 3 – 8 นาที ขึ้นอยู่กับชนิดตัวอย่าง เช่น เส้นผม เซลล์ปลายขน เซลล์เนื้อเยื่อ เยื่อบุในช่องปาก อวัยวะหรือเกล็ดปลาหรือหางหนู

  DNA ที่ถูกสกัดเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ PCR ในงาน จีโนม การดัดแปลงพันธุกรรม การคัดกรองไวรัสในสัตว์ หรือสำหรับงานวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและการคัดกรององค์ประกอบของมนุษย์และสัตว์

  QuickExtract™ method เป็นวิธีที่ราคาไม่แพงซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ถึง หลายร้อยตัวอย่างพร้อมกัน ไม่มีการปั่นเหวี่ยงหรือการหมุนคอลัมน์หรือการใช้น้ำยาที่มีสารพิษ วิธีนี้มาพร้อมกับการควบคุมการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์

  • รวดเร็ว : เป็นการสกัดเสร็จในหลอดเดียว รวดเร็วภายใน 8 นาที ผลที่ได้พร้อมสำหรับการทำ PCR
  • ง่าย : ไม่มีขั้นตอนการปั่นเหวี่ยง
  • ปลอดภัย : ปลอดภัยไม่มีสารเคมีอินทรีย์อันตรายในการสกัด
  • ทันสมัย : สามารถใช้กับเครื่องสกัดอัตโนมัติได้
  Download Brochure

  QuickExtract™ FFPE DNA Extraction

  การวิเคราะห์กรดนิวคลีอิคจากตัวอย่าง Formalin-fixed, Paraffin-embedded (FFPE) เป็นเรื่องท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากการตรึงบนแผ่นจะค่อนข้างแข็งแรง นอกจากนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนลักษณะทางเคมีของ DNA และการสลายตัว ทำให้ผลการสกัดที่ได้นั้นถูกจำกัดด้วยปริมาณ

  การสกัดด้วยชุด QuickExtract™ FFPE ใช้เวลารวดเร็ว ง่ายและผลยังสามารถนำไปทำ PCR ได้ทันที โดยกระบวนการเริ่มจากการหลอมพาราฟิน ย่อยเซลล์ และทำการสลายการเชื่อมต่อของสารพันธุกรรมบนแผ่น ร่วมกับการยับยั้งสารที่อาจทำให้การทำ PCR ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

  QuickExtract™ FFPE มักใช้ในงานวิเคราะห์ microsatellite, SNP, copy number, tumor heterogeneity, methylation, STR

  • รวดเร็ว : ใช้เวลาสกัดไม่กี่นาที ได้ผลพร้อมนำไปทำ PCR
  • ง่าย : จบภายในหลอดเดียว ไม่มีการใช้ Spin Column
  • ผลลัพท์ : DNA ที่สกัดได้สามารถนำไปใช้ได้ทั้ง real-time PCR และ Endpoint PCR
  • ปลอดภัย : ไม่มีการใช้สารไซลีนหรือฟีนอล
  Download Brochure

  QuickExtract™ Plant DNA Extraction

  การสกัดด้วยชุด QuickExtract™ Plant ราคาประหยัดและสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องมาการบดสับตัวอยาง ไม่มีการใช้สารเคมีสกัดอันตราย

  QuickExtract™ RNA มักใช้ในงานวิเคราะห์ cell culture สำหรับทำ RT-PCR

  • รวดเร็ว : ใช้เวลาสกัดไม่เกิน 8 นาที ได้ผลพร้อมนำไปทำ PCR
  • ง่าย : ไม่ต้องมีการบดหรือแช่แข็งตัวอย่าง
  • สะดวก : สามารถติด Dnase ได้
  • ผลลัพท์ : DNA ที่สกัดได้สามารถนำไปใช้ได้ทั้ง real-time PCR และ Endpoint PCR
  • ปลอดภัย : ไม่มีการใช้สารไซลีนหรือฟีนอล
  • ทันสมัย : สามารถใช้กับเครื่องสกัดอัตโนมัติได้
  Download Brochure

  QuickExtract™ RNA Extraction Kit

  ชุดสกัด RNA ชุดนี้สามารถสกัดได้อย่างง่ายภายในหลอดตัวอย่างเพียงหลอดเดียว และใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ใช้สารละลายในการย่อยเซลล์ผ่านเครื่อง Vortex โดยไม่ต้องเติมสารอื่นใดเพิ่มเติม

  QuickExtract™ RNA เหมาะสำหรับการสกัดเซลล์ที่ได้จากการ swab ปาก เซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และเซลล์แบคทีเรีย ไม่เหมาะสำหรับเซลล์พืชและเนื้อเยื่อ

  QuickExtract™ RNA มักใช้ในงานวิเคราะห์ RT-PCR (end-point และ real-time PCR)

  • รวดเร็ว : ใช้เวลาสกัดไม่กี่นาที
  • ง่าย : ใช้เพียงหลอดตัวอย่างหลอดเดียว
  • ทันสมัย : สามารถใช้ได้กับเครื่องสกัดอัตโนมัติได้
  • ผลลัพท์ : DNA ที่สกัดได้สามารถนำไปใช้ได้ทั้ง real-time PCR และ Endpoint PCR
  • ยืดหยุ่น : สามารถเติม Dnase ได้
  • ปลอดภัย : ไม่มีการใช้สารไซลีนหรือฟีนอล
  Download Brochure Contact US