บริษัท Lucigen ภายใต้แบรนด์ LGC Biosearch ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1998 ณ รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจุดประสงค์หลักคือ ให้บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อใช้สำหรับงานวิจัย บริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มากกว่า 325 รายการให้กับลูกค้าทั่วโลก ภายใต้การรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 13485 โดย ผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย เอนไซม์ที่ใช้ศึกษาชีววิทยาระดับโมเลกุล, โคลนนิ่ง และ Competent Cell

CRISPRcraft™ S.p. Cas9 Nuclease

การแก้ใขยีน CRISPRCas 9 เป็นการทำงานของเอนไซม์ Cas9 นิวคลีเอส และตัวนำอาร์เอนเอ เอนโดนิวคลีเอส (RGEN) โดย Cas9 จะเร่งปฏิกิริยาตัดแบบจำเพาะของดีเอนเอสายคู่โดยการสร้างคอมเพล็กซ์ไรโบนิวคลีโอโปรตีน (RNP) กับตัวนำอาร์เอ็นเอขนาดเล็ก (~97 nt) ซึ่งนำ Cas9 ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งการตัดดีเอ็นอย่างแม่นยำนี้สามารถนำมาใช้ในงานแก้ใขยีนได้ทั้ง in vivo และ in vitro

CRISPRcraft™ S.p. Cas9 Nuclease เป็นเอนไซม์รีคอมบิแนนท์บริสุทธิ์ Cas9 นิวคลีเอส Wildtype ที่ได้จาก Streptococcus pyogenes ซึ่งแสดงออกโดย E. coli มี 6XHis-Tag ที่ปลาย C (C-terminal) และปลาย C NLS (C-terminal NLS) เพื่อให้สามารถเข้าสู่นิวคลีโอลัสได้ โดยมีความเข้มข้นที่สูง (10 mg/mL, 62 µM) เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการนำส่งโดยไรโบนิวคลีโอโปรตีน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับวิธีเช่น Lipid-based Transfection และ Electroporation

CRISPRcraft™ มีข้อดีดังต่อไปนี้

  • Purity : มีความบริสุทธิ์สูง ≥ 95% (จากการทดสอบด้วย SDS-PAGE)
  • Endotoxin : ≤ 10 EU/mg (ทดสอบด้วยวิธี LAL)
  • Endonuclease Activity : < 10% (จากการทดสอบด้วย Agarose Gel Eletrophoresis)
  • Exonuclease Activity : ไม่พบ (จากการทดสอบด้วย Agarose Gel Eletrophoresis)
  • RNase Activity : น้อยกว่า LOD (จากการทดสอบด้วย Agarose Gel Eletrophoresis)
  • DNA Contaminate : น้อยกว่า LOD (จากการทดสอบด้วย Agarose Gel Eletrophoresis)
Contact US Download Manual