COVID-19 Detection Kit (CE-IVD)

Logix Smart™ Coronavirus 2019 (COVID-19) Test Kit เป็นชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-COv-2 หรือที่รู้จักในนาม COVID-19 โดยอาศัยสิทธิบัตรการออกแบบโคไพร์เมอร์ หลักการทำงานของการตรวจวินิจฉัยนี้อาศัยการทำ Real-time reverse transcriptase PCR เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอเมริกา

  • ชุดตรวจได้รับการรับรองมาตรฐาน CE-IVD จากยุโรป
  • ตรวจจำเพาะสองยีนส์ได้แก่ RdRp (SARS-COv-2:COVID-19) และยีนส์ RNaseP (เป็น internal control สำหรับการประเมินคุณภาพของ RNA) ซึ่งจะทำ multiplex assay
  • ในหนึ่งชุดมีทั้ง positive และ negative control
  • ใช้กับตัวอย่างจากเสมหะ ของเหลวจากปอด ของเหลวจากระบบทางเดินหายใจ น้ำมูก หรือซีรัม
  • มีค่า LOD เท่ากับ 6.75 copies/reaction ซึ่งดีกว่าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนดไว้ที่ 10 copies/reation
  • จำเพาะต่อยีนส์ 100%
  • ความไว 99.17%
  • ใช้ปริมาณตัวอย่าง 5 ไมโครลิตร
  • ใช้กับ Thermocycler ได้เกือบทุกยี่ห้อ ใช้เวลาประมาณ 90 นาที

Download Brochure Download Protocol