ตัวอย่างอาจมีความแตกต่างกันอย่างมาก ไม่ว่าปริมาณน้ำตาล โปรตีน หรือองค์ประกอบไขมันที่มีอยู่ ซึ่งทุกสิ่งที่กล่าวมาล้วนรบกวนคุณภาพและความบริสุทธิ์ของกรดนิวคลีอิกที่สกัดได้ ต่อเนื่องไปถึงการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้วิธีการสกัดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด LGC ได้นำเสนอและบริการเทคโนโลยีการสกัดแบบต่างๆ รวมถึงความสามารถในการพัฒนาและออกแบบชุด kit ที่จำเพาะต่องานแต่ละงานอย่างดีที่สุด

sbeadex kits

sbeadex™ เป็นเม็ดบีดที่มีสมบัติของแม่เหล็ก ช่วยให้สามารถทำการสกัดดีเอ็นเอและทำให้บริสุทธิ์โดยอัตโนมัติ ด้วยสองกลไกใหม่ผ่านอะแดปเตอร์ที่ช่วยให้สามารถจับกับกรดนิวคลีอิกได้มากขึ้น และการชะล้างครั้งสุดท้ายด้วยน้ำบริสุทธิ์แทนที่จะเป็นสารออร์แกนิค ทำให้ได้ดีเอ็นเอที่มีคุณภาพและมีความบริสุทธิ์สูง ชุดสกัด sbeadex นี้ถูกออกแบบให้เข้ากับแพลตฟอร์มการสกัดอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเครื่อง oKtopure™ข้อดี

  • การพัฒนาโปรโตคอลที่กำหนดตามความต้องการของคุณ
  • ออกแบบการสกัดและกลไกอย่างจำเพาะต่องานของคุณ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการสกัด ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น
  • ไม่มีสารยับยั้งการทำ PCR ในบัฟเฟอร์สุดท้าย
  • ใช้ได้กับแพลตฟอร์มอื่นๆ (เช่น Hamilton, TECAN หรือ KingFisher)
  • มีให้เลือกใช้สำหรับ พืช สัตว์ ซีรั่ม เนื้อเยื่อ งานนิติวิทยาศาสตร์และการสกัดพลาสมิด
Download Brochure Application Note Procedure Guide

Kleargene kits

Kleargene ได้ถูกพัฒนาเพื่องานเนื้อเยื่อประเภทต่างๆ เหมาะสำหรับการสกัดดีเอ็นเอที่ให้ผลผลิตสูงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ทำด้วย PCR ทั้งหมด

เพลตสปิน Kleargene ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความท้าทายในห้องปฏิบัติการด้านการบริการทางพันธุศาสตร์ ทำให้ได้การสกัดดีเอ็นเอที่มีคุณภาพทั้งความบริสุทธิ์และปริมาณเพียงพอสำหรับการทำ SNP Genotyping

เพลต Kleargene™ ใช้วัสดุใยแก้ว เหมาะสำหรับการสกัดด้วยมือและแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้เครื่อง Genespin รองรับการสกัดได้มากถึง 20,000 ตัวอย่างต่อวันในรูปแบบเพลต 384 หลุม

เพลต Kleargene มีให้เลือกทั้งแบบ 96 และ 384 หลุม ด้วยปริมาณการสกัดกรดนิวคลีอิก 10 ถึง 100 ไมโครกรัม


Key Feature sbeadex Kleargene Spin
Matrix Surface-modified superparamagnetic particles Glass fibre solid support
Mechanism of action Novel two-step binding mechanism Classic polarity-based
Plate format 96 หลุม 96 หรือ 384 หลุม
Optimised matrices พืช สัตว์ นิติวิทยาศาสตร์ พลาสมิด พืช เนื้อเยื่อ
Contact US Procedure Guide