ชุดสกัดกรดนิวคลีอิกแบบรวดเร็ว

QuickExtract™ เป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา ภายใต้แบรนด์เดิมคือ Lucigen (EpiCenter) สามารถสกัด DNA ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากตัวอย่างเกือบทุกประเภท โดยใช้ one-tube protocol ในเวลา 3-8นาที โดยขึ้นอยู่กับตัวอย่าง ปลอดภัยไม่มีสารที่เป็นพิษ การประมวลผลทำได้พร้อมกันโดยไม่ต้องใช้การปั่นแยก โดยมีผลิตภัณฑ์ดังนี้

ชนิด รายละเอียดผลิตภัณฑ์
QuickExtract™ Plant DNA Extraction Rapid and efficient extraction of PCR-ready genomic DNA from plant leaf samples
QuickExtract™ DNA Extraction Fast and simple method for extracting PCR-ready genomic DNA from almost any sample for screening and genotyping applications, one-tube protocol that takes only 3 to 8 minutes
QuickExtract™ RNA Extraction Rapid extraction of RT-PCR ready RNA from cultured adherent and suspension cells including buccal cells in mammalian cells
QuickExtract™ FFPE DNA Extraction Simple and rapid extraction of DNA from challenging FFPE samples for PCR- and qPCR-based applications
10X QuickExtract Plant DNA Extraction Rapid and efficient extraction of PCR-ready genomic DNA from plant leaf samples

ชุดสกัดและทำบริสุทธิ์กรดนิวคลีอิก

MasterPure™ เป็นชุดสกัดที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Lucigen ภายใต้กลุ่มบริษัท LGC Biosearch ได้ DNA และ RNA ในปริมาณสูง คุณภาพดี เหมาะกับตัวอย่างหลากหลาย โดยใช้เทคนิคการตกตะกอนด้วยไอโซโปรพานอล ซึ่งปลอดภัยมากกว่าการใช้สารคลอโรฟอร์มและฟีนอล

ชุดสกัด Masterpure™ มีจุดเด่นดังนี้

  • รวดเร็ว : ใช้เวลาสกัดเพียง 30 - 60 นาทีต่อตัวอย่าง
  • ง่าย : ใช้เพียงหลอดตัวอย่างหลอดเดียว
  • ความบริสุทธิ์สูง : การดูดกลืนคลื่นแสง A260/A280 มีค่า 1.8 ถึง 2.0
  • ผลลัพท์ : DNA ที่สกัดได้สามารถนำไปใช้ได้ทั้ง real-time PCR และ Endpoint PCR
  • ยืดหยุ่น : สกัดและทำบริสุทธิ์ในชุดเดียว โดยสามารถเลือกได้กรดนิวคลีอิกทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะ DNA หรือ RNA
  • ปลอดภัย : ไม่มีการใช้สารคลอโรฟอร์ม กัวนีนหรือฟีนอล
ชนิด รายละเอียดผลิตภัณฑ์
MasterPure™ Complete DNA and RNA Purification Quickly purify high yields of high-molecular-weight genomic DNA, total cellular RNA or Total Nucleic Acid (TNA) from many different sample types
MasterPure™ Yeast DNA Purification Obtain high yields of quality DNA from yeast and other fungi
MasterPure™ Yeast RNA Purification Safe and fast purification of RNA from yeast cell types (including Candida, Saccharomyces, Schizosaccharomyces) and filamentous fungi
MasterPure™ Gram-Positive DNA Purification Purification of genomic DNA from challenging Gram-positive bacteria for a wide variety of molecular biology applications
MasterPure™ DNA Purification Kit for Blood Version II Easily purify high quality genomic DNA from whole blood or buffy coat
Ready-Lyse Lysozyme A stabilised lysozyme preparation for the lysis of Gram-negative bacteria such as E. coli, as well as Gram-positive bacteria such as Bacillus
Tissue & Cell Lysis Use in combination with Proteinase K to lyse cells and tissues in various samples such as saliva, semen, mammalian cells, and Gram-negative bacteria
Red Cell Lysis Selectively lyse red blood cells while leaving white blood cells intact
Proteinase K Digest proteins during DNA and RNA purification or inactivate enzymes (RNases, DNases and other enzymes in molecular biology reactions) for multiple applications including isolation of plasmids
MPC Protein Precipitation A simple solution and method for the removal of proteins from cell lysates prior to nucleic acid purification
TE Buffer Standard buffer for storing nucleic acids (10 mM Tris-HCl [pH 7.5], 1 mM EDTA)
DNase I, RNase-Free Remove unwanted DNA from RNA samples without degrading precious RNA
RNase A Digest unwanted RNA in various samples

Contact US