FLUOstar® Omega

FLUOstar® Omega เครื่องอ่านแผ่นที่เราแนะนำสำหรับ WorkFlow ของ SNPline คือ FLUOstar® Omega เครื่องอ่านเพลทนี้ ทำงานได้เป็นอย่างดีสำหรับการทำปฏิกิริยาจีโนไทป์ของ KASP™ รองรับเพลท PCR ขนาด 96 และ 384 หลุม เมื่อซื้อผ่านทาง LGC จะได้รับโปรแกรม KlusterCaller™ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล genotyping


Download Brochure


PHERAstar®

PHERAstar® เป็นเครื่องอ่านเพลทชนิด 1536 หลุม มีความไวสูงสามารถอ่านค่าฟลูออเรสเซนต์ตั้งแต่ 1 ไมโครลิตรในเพลท สามารถใช้งานผ่านทางซอฟต์แวร์ Kraken™ เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อใช้กับปฏิกิริยาจีโทป์แบบ KASP


Download Brochure Contact US