sbeadex™ เป็นเม็ดบีดที่มีสมบัติของพาราแมกเนติก ช่วยให้สามารถทำการสกัดกรดนิวคลีอิกและทำให้บริสุทธิ์โดยอัตโนมัติ ด้วยสองกลไกใหม่ผ่านตัวช่วยที่ช่วยให้สามารถจับกับกรดนิวคลีอิกได้มากขึ้น และการชะล้างครั้งสุดท้ายด้วยน้ำบริสุทธิ์แทนที่จะเป็นสารเคมีทำให้ได้กรดนิวคลีอิกที่มีคุณภาพและมีความบริสุทธิ์สูง
ชุดสกัด sbeadex ถูกออกแบบให้เข้ากับแพลตฟอร์มการสกัดอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเครื่อง oKtopure™หรือเครื่อง KingFisher™ Flex ผลิตภัณฑ์จาก Thermo Fisher Scientific เป็นต้นจุดเด่นของชุดสกัด sbeadex™

 • การพัฒนาโปรโตคอลที่กำหนดตามความต้องการของคุณ
 • ออกแบบการสกัดและกลไกอย่างจำเพาะต่องานของคุณ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการสกัด ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น
 • ไม่มีสารยับยั้งการทำ PCR ในบัฟเฟอร์สุดท้าย
 • ใช้ได้กับแพลตฟอร์มอื่นๆ (เช่น Hamilton, TECAN หรือ KingFisher)
 • มีให้เลือกใช้สำหรับ พืช สัตว์ ซีรั่ม เนื้อเยื่อ งานนิติวิทยาศาสตร์และการสกัดพลาสมิด

ชุดสกัด sbeadex™ ได้ถูกปรับให้เหมาะสมกับงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • sbeadex™ Plant
 • sbeadex™ Livestock
 • sbeadex™ Blood
 • sbeadex™ Forensics
 • sbeadex™ Viral RNA

sbeadex™ Plant

เป็นชุดน้ำยาที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการสกัดจากเนื้อเยื่อพืชสดและแห้ง รวมทั้งสกัดได้จากส่วนอื่นๆของพืชเช่น ใบ ดอก ผล และราก ปริมาณเริ่มต้นของตัวอย่างที่ใช้ในการสกัดคือ 5 - 10 มิลลิกรัมของเนื้อเยื่อที่ผ่านการทำ lysophilized แล้ว หรือคิดเป็นประมาณ 10 - 30 มิลลิกรัมของเนื้อเยื่อพืชสด

ชุด sbeadex™ Plant ใช้ได้ผลดีกับ มะเขือเทศ ข้าว พริกไทย ผักกาด ข้าวโพด ดอกทานตะวัน เป็นต้น


Download Brochure Application Note Procedure


sbeadex™ Livestocks

การวิเคราะห์พันธุกรรมของตัวอย่างปศุสัตว์มักจะต้องการ DNA ที่มีคุณภาพสูง จาก เลือด ขน น้ำอสุจิ หมัดหู น้ำลาย หรือ swab ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับสัตว์น้ำ บ่อยครั้งที่การสกัด DNA ต้องใช้ชุดสกัดที่จำเพาะต่อตัวอย่างที่เก็บมา รวมถึงต้องมาการปรับเปลี่ยนวิธีการวิเคราะห์ ซึ่งทำให้ไม่สามารถสกัด DNA จากตัวอย่างจำนวนมากได้ในหนึ่งวัน นอกจากนี้การใช้เครื่องสกัด DNA อัตโนมัติยังไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอ

ชุด sbeadex™ Livestock ได้ถูกพัฒนาจากบริษัท LGC Biosearch Technology ให้เป็นชุดสกัดแบบเดียวที่สามารถใช้งานได้หลายหลายสายพันธุ์ หลายหลากประเภทของตัวอย่าง ผลที่ได้สามารถนำไปทำการหารหัสพันธุกรรม (NGS) การหาจีโนไทป์ (KASP) นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ปรับแต่งให้ใช้ได้กับเครื่องสกัดอัตโนมัติรุ่น oKtopure™ เพื่อการรองรับปริมาณตัวอย่างมากๆในหนึ่งวันได้อีกด้วย

 • ได้ผลดีกับ : วัว ไก่ หมา ปลา แพะ ม้า แกะ
 • ตัวอย่างที่ใช้ได้ผลดี : เลือด ขน น้ำลาย อสุจิ เนื้อเยื่อ

Download Brochure

sbeadex™ Blood

การสกัดดีเอ็นเอโดยการใช้อนุภาคแม่เหล็กขนาดเล็ก ได้ผลการสกัดดีเอ็นเอที่มีความบริสุทธิ์และคุณภาพสูง ตัวอย่างเลือดที่มีปริมาตรไม่เกิน 200 µl เนื่องจากใช้หลักการ two binding step ทำให้ผลการสกัดดีเอ็นเอได้ปริมาณความเข้มข้นและความบริสุทธิ์สูง

ข้อดีของ sbeadex™ Blood

 • ได้ผลดีกับหลอดเลือดที่มีสารกันการแข็งตัวดังนี้ : EDTA, Heparin, Citrate หรือ buffy coats
 • DNA ที่สกัดได้เหมาะนำไปใช้ในงาน NGS, Sanger Sequencing, qPCR/PCR, Cloning
 • คุณภาพสูง : อ่านค่าการดูดกลืนแสง OD260/280 ≥ 1.8 และ OD260/230 = 1.9
 • ปลอดภัย : ไม่มีการใช้สารเคมีอันตราย และขัดขวางกระบวนการทำ PCR
 • รวดเร็ว : ใช้เวลาทำไม่เกิน 1 ชั่วโมง

Download Brochure Download Manual

sbeadex™ Forensics

ชุดสกัดสารพันธุกรรมในทางนิติเวช ชุดสกัดนี้สามารถให้ดีเอ็นเอคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ การสกัดมีความสำคัญเนื่องจากตัวอย่างมีดีเอ็นเอค่อนข้างต่ำ ชุดสกัด sbeadex forensic สามารถใช้กับตัวอย่างดีเอ็นเอได้หลากหลาย ตัวอย่างทางนิติวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คราบเลือด น้ำลายจากหมากฝรั่ง และคราบของเหลวบนเสื้อผ้า

sbeadex™ Forensics ผ่านการทดสอบและประเมินคุณภาพกับตัวอย่างเช่น

 • การ swab กระพุ้งแก้ม
 • คราบเลือด
 • น้ำลายบนบุหรี่ บนปากแก้ว หมากฝรั่ง เป็นต้น
 • คราบเซลล์บนเสื้อผ้า สิ่งของ หรือเครื่องประดับ
 • รากผม เล็บ และอสุจิ

Download Brochure

sbeadex™ Viral RNA

ชุดสกัดสารพันธุกรรมในไวรัส โดยใช้เทคโนโลยีพาราแมกเนติกเช่นเดียวกับชุดอื่นๆ แต่ได้ถูกปรับปรุงให้นำมาใช้กับการสกัด RNA ของไวรัสได้ดี

sbeadex™ Viral RNA ผ่านการทดสอบและประเมินคุณภาพ กับโปรโตคอลการทดสอบ RUO COVID-19 และยังมีจุดเด่นอื่นๆอีกได้แก่

 • ใช้เวลาสกัดอยู่ในช่วงเวลา 25 - 45 นาทีต่อตัวอย่าง
 • สามารถใช้กับเครื่องสกัดอัตโนมัติได้
 • มีความไวสูงถึง 750 ก๊อปปี้ใน 1 มิลลิลิตร
 • ไม่มีสารออร์แกนิคอันตรายต่อผู้ใช้ และส่งผลต่อปฏิกิริยา PCR
 • ผลลัพธุ์ที่ได้สามารถในไปทำ qPCR และ PCR ได้เลยทันที

Download Brochure Contact US