Soellex® เป็นเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบ End-point PCR ที่ใช้อ่างน้ำจำนวนมากถึงสามอ่าง การใช้การควบคุมอุณหภูมิผ่านอ่างทั้งสามอ่างทำให้ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเพิ่ม-ลดอุณหภูมิ หรือมีปัญหาเรื่องความเสถียรของอุณหภูมิ ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้กับ Array Tape โดยตรง

  • ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นเมื่อใช้กับ Array Tape® เนื่องจากผนังที่บางกว่าไมโครเพลตทั่วไปถึง 7 เท่า ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้รวดเร็วกว่า
  • สามารถโปรเซส Array Tape® ได้พร้อมๆกันสามอ่าง อ่างละ 200 แผ่น
  • ลดการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับการใช้บล๊อกความร้อนถึง 35 เท่า
  • รองรับการทำ End-point PCR เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้ได้กับไมโครเพลททั่วไปได้
  • อินเตอร์เฟสการใช้งานง่าย สามารถตั้งค่าและสัญญาณเตือนDownload Brochure Contact US